LOADING...

Долбоор тууралуу

Бул долбоор Борбордук Азиядагы Америка Университетинин (БААУ) окутуучулары Руслан Рахимов менен Элира Турдубаева жана ошондой эле бир катар мугалимдер тарабынан демилгеленип, “Сорос-Кыргызстан” Фонду тарабынан колдоого алынган.

Аталган долбоордо чет мамлекеттерде  кесиптик билимин жогорулатууда, методологиялык семинарларга жана конференцияларга, ар түрдүү долбоорлорго катышууда бай тажрыйбага ээ болгон Кыргызстандагы ЖОЖдордун окутуучулары прикладдык жана теориялык предметтер боюнча сабактарды өтүп, билимдери менен бөлүшмөкчү.

Негизинен  контент ЖОЖдордо өтүлүп жаткан сабактардан алынат. Курс БААУнун ТВ-студиясынын базасында видеолекция форматында жазылмакчы. Ар бир курстун модели тексттик материалдар менен коштолгон 7 сааттык видеолекциялардан турат.

Бул видеокурстар жалпысынан 17 жаштан жогорку курактагы жаштарга, студенттерге жана ошондой эле бардык каалоочуларга арналган. Долбоор колдонуучулар үчүн жеткиликтүү, түшүнүктүү  болушуна басым жасалып, керектөөчүлөр менен байланыш түзүү мүмкүнчүлүгүн берет.

Маселен, видеолекциянын форматында “ Изилдөөнүн методдору”, “ Англис тили”, “Социологиянын негиздери”, “ Манас таанууга киришүү”, “Саясат таануунун негиздери” ж.б. курстар окутулат.

Прикладдык дагы, теориялык дагы багыттарга басым жасаган социалдык-гуманитардык мүнөздөгу предметтер эске алынат. Азыркы учурда 20 курсту түзүү пландаштырылып жатат. Ага Бишкек шаарындагы ар түрдүү ЖОЖдордон 15 окутуучу катышат.