LOADING...

Биздин Максат: Кыргыз тилдүү онлайн сапаттуу контент жаратуу аркылуу билим берүүгө салым кошуу.

 

 

Илим Элим 2017-жылы Борбордук Азиядагы Америка Университетинин мугалимдери тарабынан демилгеленип, Атататүрк Ала тоо Университетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын бир катар мугалимдери тарабынан колдоого алынган.

 

Бул демилге “Сорос-Кыргызстан” фондусунун финансылык каржысы аркылуу ишке ашып, алгачкы онлайн лекциялар жарык көргөн.


Ал эми, 2019-жылы Билим берүү жана окутуу усулдары Борбору (ЦООМО) менен биргеликте Жалпы Республикалык тестилөөгө даярданууга онлайн курстар жаратылган.