LOADING...

Курстар

 
Даректүү тасманын жаралышы
Асель Жураева
Борбордук Азиядагы Америка Университети
 
Адам укуктары
Жибек Орозбекова
Эл аралык Ала-Тоо университети
 
Экономиканын принциптери
Кыялбек Акмолдоев
Эл аралык Ала-Тоо университети
 
Укук таануу
Нурлан Исмаилов
Эл аралык Ала-Тоо университети
 
Кѳчмѳн таануу
Назикбек Кыдырмышев
Эл аралык жогорку медицина мектеби
 
Жаштар социологиясы
Самар Сыргабаев
Бишкек Гуманитардык Университети
 
Кыргыз адабияты кайра куруу доорунда
Мукарам Токтогулова
Борбордук Азиядагы Америка Университети
 
Этнографиялык изилдѳѳ усулдары
Мукарам Токтогулова
Борбордук Азиядагы Америка Университети
 
Англис тилин үйрѳнѳбүз (башталгыч деңгээл)
Жийдегүл Алымидин кызы
Борбордук Азиядагы Америка Университети
 
Демократиянын негиздери
Эмил Жураев
Борбордук Азиядагы Америка Университети
 
Мугалимдерге методикалык жардам
Гулмира Дюшеева
Борбордук Азиядагы Америка Университети
 
Англис тили (ортоңку деңгээл)
Акыл Балтабаев
 
Мугалимдер үчүн критикалык ой жүгүртүү
Тынара Рыскулова
«Окно» Билим беруу
 
Кыргыз тили
Тынара Рыскулова
«Окно» Билим беруу
 
Демократия жана башкаруу формасы
Сейтек Качкынбай
Борбордук Азиядагы Америка Университети
 
Манас таануу
Талант Бакчиев
 
Кинорежиссура
Бекболот Айдаралиев
Борбордук Азиядагы Америка Университети
 
Информатика
Нуркамилов Мирлан
 
Психология
Майжанова Бактыгул, Асылбек Жооданбеков
 
Гезит даярдоо
Бакыт Дыйканов, Элмурат Аширалиев, Сейитбек Тилеков
Эл аралык Ала-Тоо университети
 
Расмий иш кагаздары
Тынара Рыскулова
«Окно» Билим беруу